Kategorie blog
Promocje
Tulejka DRENNAN PTFE SUPER SLIP - wewnętrzna (1op-2szt)
Tulejka DRENNAN PTFE SUPER SLIP - wewnętrzna (1op-2szt)

9,90 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
TERMINY OSTATNICH DOSTAW

22.05 - MAVER

21.05 - GARBOLINO

21.05 - MAVER

08.05 - MARE GLINY

07.05 - MAVER

23.04 - TRAPER

 

Regulamin Match This

Dane firmy

Match This Robert Woźniel

ul. Szwoleżerów 91B/1

05-091 Ząbki

Nip: 125-101-42-30

Regon: 140828510

 

Numer konta Pekao S.A. 78 1240 6335 1111 0011 2171 7527

 

Kontakt:

 tel kom: 792-399-226

 e-mail: matchthis@wp.pl

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji.

Zawiadamiamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (brak towaru u dostawców itp.) zamówienie może zostać zrealizowane częściowo. Jeżeli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, powiadomimy o tym kupującego drogą telefoniczną lub mailową. Stany magazynowe mogą być nie zgodne z rzeczywistymi (rezerwacje towaru)

 

Zamówienia przyjmowane są po prawidłowym wypełnieniu przez klienta formularza zamówienia umieszczonego na stronie sklepu i nie będą realizowane bez wprowadzonego prawidłowo adresu e-mail i aktualnego numeru kontaktowego oraz danych kupującego.

 

Zamówienia poprzez Sklep Internetowy można składać przez cały rok 24 godziny na dobę.

 

Minimalna kwota zamówienia wynosi - 50zł.

 

Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski. 

 

Zamówienia złożone z opcją przedpłaty na konto bankowe są wysyłane po zaksięgowaniu pieniędzy na wskazanym koncie bankowym:

Pekao: 78 1240 6335 1111 0011 2171 7527

 

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych chyba że towar jest na specjalne zamówienie. Będziemy starali się realizować zamówienia w ciągu 1-3 dni roboczych.

 

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Sklepu Internetowego matchthis.pl niezbędnych do realizacji zamówienia na udostępniony przez niego adres e-mail. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w Sklepie Internetowym będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych oferowanych przez Sklep Internetowy Match This.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki powstałe z winy przewoźnika.

 

Informujemy, że wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Prosimy o otwieranie paczek w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń paczki zażądaj spisania protokołu szkody. Brak protokołu uniemożliwia wymianę lub zareklamowanie uszkodzonego towaru.

 

Zamówienia telefoniczne przyjmujemy pod numerem: 792-399-226

 

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Ząbkach - tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 792-399-226.

 

Sklep matchthis.pl nie gwarantuje w 100%, iż zamieszczone na internetowej stronie sklepu opisy, specyfikacje techniczne oraz zdjęcia produktów nie zawierają błędów. Mogą one być przyczyną nieprawidłowych danych, dostarczanych przez producentów w formie katalogów lub innych informacji handlowych oraz innych niezamierzonych błędów. Prezentowane zdjęcia czasami mogą się minimalnie różnić od ich wyglądu rzeczywistego, jednak w żadnym wypadku nie zmienia to nigdy ich właściwości. Nieścisłości i błędy nie są podstawą ew. roszczeń innych niż wynikające z przepisów aktualnie obowiązującego prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mail bądź telefoniczny.

 

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez przedmiot niebezpieczny” kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez kupującego. Zwracany towar musi być nieuszkodzony w oryginalnym opakowaniu z załączonym paragonem fiskalnym lub fakturą.

Zwrot pieniędzy za odesłany towar następuje do 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwracający towar proszony jest o przesłanie informacji: na jaki rachunek bankowy i dane ma być zwrócona należna kwota.

W sytuacji, gdy konsument odstąpił od umowy, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi całą zapłaconą kwotę, tzn. nie tylko cenę za sam produkt, lecz też koszty wysyłki towaru do konsumenta. Jedyne koszty, które przedsiębiorca może nałożyć na konsumenta w sytuacji odstąpienia od umowy, to koszty wysyłki zwrotnej towaru do sklepu. Podstawą prawną są w tym przypadku przepisy powstałe w ramach konwersji dyrektywy UE (dyrektywa 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r.). Przy interpretacji odpowiednich przepisów polskich należy uwzględnić cele dyrektywy oraz odnośne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE (wyrok z dnia 15.04.2010 r., sprawa C 511/08).

 

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

 

REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie  14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a. wiadomością e -mail, na adres: matchthis@wp.pl lub w formie pisemnej, na adres Match This Robert Woźniel, ul. Szwoleżerów 91B/1, 05-091 Ząbki.
 
3. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
- dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu
dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w
zwykłym trybie odesłane pocztą.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nieprzysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
- ww której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru
przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby
wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
 
9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
 
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
- adres do zwrotów i korespondencji:
Match This Robert Woźniel, ul. Szwoleżerów 91B/1, 05-091 Ząbki.
 
12. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny 792-399-226, lub kontakt mailowy na adres: matchthis@wp.pl.
W tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.
 

10. DYREKTYWA OMNIBUS

10.1. DYREKTYWA OMNIBUS - na czym polega?

Ustawa Omnibus ma za zadanie chronić prawa konsumentów na rynku europejskim. Nowe przepisy utrudniają sprzedawcom stosowanie nieuczciwych praktyk, które mogą mieć wpływ na wybory konsumentów. Najważniejsze obowiązki, jakie nakłada na sprzedawców to:

  • podawanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni,
  • informowanie o dokładnych danych sprzedawcy,
  • konieczność weryfikacji opinii,
  • informowanie o algorytmach optymalizujących ceny.

Dyrektywa Omnibus to odpowiedź na fikcyjne obniżki, które stały się częścią takich wydarzeń jak np. Black Friday. Pewna grupa sprzedawców tuż przed takim wydarzeniem sztucznie podnosiła ceny, żeby później z dużym rozgłosem móc je obniżyć. Odwracało to uwagę kupujących od handlowców, którzy nie stosowali takich zabiegów.

Kres takim zachowaniom położyła dyrektywa Omnibus. Kiedy zaczęła obowiązywać, takie praktyki straciły swoją moc. Od tej pory każdy sprzedawca ma obowiązek ujawnić najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Dzięki temu kupujący może łatwo zorientować się, czy przypadkiem cena po obniżce nie jest wyższa niż regularna cena w okresie 30 dni poprzedzających promocję.

Innymi słowy, dyrektywa ułatwia dostęp do najważniejszych informacji na temat oferty i sprzedawcy.

10.2 DYREKTYWA OMNIBUS - nowe zasady zamieszczania komentarzy o produktach lub usługach. Dyrektywa Omnibus 2023 zmieniła całkowicie zasady zamieszczania komentarzy. Od stycznia 2023 roku obowiązuje rozszerzona czarna lista nieuczciwych praktyk rynkowych. Od tej pory przedsiębiorcy muszą zwracać szczególną uwagę na opinie konsumentów zamieszczone na stronie internetowej danego sprzedawcy.

Zakazane jest publikowanie na stronie internetowej firmy lub sklepu opinii o produktach, które rzekomo pochodzą od nabywców danego towaru czy usługi, a nie zostały zweryfikowane przez sprzedawcę. W praktyce każdy przedsiębiorca ma więc obowiązek podjęcia uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, zmierzających do ustalenia, czy dana opinia rzeczywiście pochodzi od nabywcy towaru lub usługi.

Takie przepisy wymierzone są przeciwko firmom, które twierdzą, że zapewniają rzetelne źródło zamieszczonych opinii, a jednocześnie nie dokonują żadnej weryfikacji takich wpisów. Karalne jest również zlecanie zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumenckich innym osobom lub podmiotom. Dotyczy to również samodzielnego zniekształcania opinii lub rekomendacji, a także zlecanie takich działań osobom i podmiotom trzecim.

10.3 DYREKTYWA OMNIBUS - najważniejsze założenia.

Dyrektywa Omnibus ma na celu udoskonalenie niektórych instrumentów służących ochronie interesów konsumenta. Nowe przepisy są szczególnie ważne w kontekście dynamicznej cyfryzacji gospodarki, w tym handlu e-commerce. Jednak swoje zastosowanie znajdzie również przy sprzedaży stacjonarnej w kontekście promocyjnych informacji o obniżonej cenie.

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług  “w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki”. To jest jedna z najczęściej wymienianych zmian w odniesieniu do dyrektywy Omnibus.

Ceny towarów, które trafiły do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, siłą rzeczy nie mogą być przyrównywane do najniższej ceny z poprzednich 30 dni. W takim przypadku jeśli sprzedawca chce zrobić przecenę danego towaru lub usługi, to ustawa nakazuje umieszczenie informacji o najniższej cenie od dnia wprowadzenia takiego towaru lub usługi do sprzedaży aż do dnia wprowadzenia obniżki.

Wyjątkiem są też towary, które mają krótki termin przydatności lub ulegają szybkiemu zepsuciu. W tym wypadku obok obniżonej ceny należy umieścić informację o cenie sprzed dokonania obniżki. Takie same zasady obowiązują też przy reklamie produktów i usług, w której jest podawana ich cena. 

Według wytycznych unijnych jedynie produkty, które można zdefiniować jako towary, czyli rzeczy ruchome, podlegały obostrzeniom zawartym w dyrektywie Omnibus. Ceny usług cyfrowych, czy też treści cyfrowych nie podlegały tym przepisom na poziomie unijnym. Jednak każdy z krajów przy implementacji tych przepisów mógł wprowadzić przepisy krajowe, które byłyby korzystniejsze dla konsumentów. Takie prawo przyjęto w Polsce, rozszerzając obowiązki wynikające z przepisów unijnych również na usługi, w tym usługi cyfrowe.

10.4 DYREKTYWA OMNIBUS - zakaz kupowania polubień dla firmowych fanpage'ów. Dyrektywa Omnibus wprowadziła zmiany dotyczące polubień w mediach społecznościowych. Kupowanie polubień dla firmowych fanpage’ów jest zabronione. Nie wolno też manipulować treściami opinii czy też sposobem ich prezentowania. Zakazane jest edytowanie, usuwanie czy ukrywanie negatywnych opinii oraz zniechęcanie do publikowania opinii przez autorów.

 

RODO - OGÓLNE INFORMACJE

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez sklep MatchThis.pl Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach. Dlatego poniżej prezentujemy Politykę Prywatności firmy Match This Izabela Woźniel, który jest właścicielem sklepu www.matchthis.pl

 

OGÓLNE POJĘCIA

ADMINISTRATOR – to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe.

PROFILOWANIE – to sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wykorzystuje dane osobowe po to, aby ocenić, czy klient posiada pewne cechy

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

DANE OSOBOWE – to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, numer klienta (ID klienta), adres, numer telefonu, data urodzenia, e-mail, NIP, PESEL.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 

ADMINISTRATOREM Twoich danych jest firma Match This Robert Woźniel, ul. Szwoleżerów 91B/1, 05-091 Ząbki, właściciel sklepu internetowego: www.matchthis.pl

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w sklepie, zakupów bez rejestracji, rozmowie telefonicznej lub drogą mailową, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w sklepie.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH?

Jeśli masz pytania napisz na adres mailowy: matchthis@wp.pl lub zadzwoń pod numer telefonu: 792-399-226. 

 

JAK KOMUNIKUJEMY SIĘ Z KLIENTAMI?

 

Przez e-mail, telefon oraz pocztę.

Dane teleadresowe: Match This Robert Woźniel, ul. Szwoleżerów 91B/1, 05-091 Ząbki

Strona internetowa: www.matchthis.pl

Kontakt telefoniczny: 792-399-226

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU ?

 

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy kupna-sprzedaży

produktów z naszego sklepu oraz dostarczenie ich (za pośrednictwem firm spedycyjnych) bezpośrednio pod adres przez Ciebie wskazany.

 

Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:

adres korespondencyjny, e-mail, telefon domowy/ komórkowy;

imię i nazwisko;

dane finansowe (w przypadku płatności przelewem - numer rachunku bankowego)

inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi.

 

Podstawa przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH:

w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, obsługi lub reklamacji zakupów dokonanych w naszym sklepie

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

wynikająca z obowiązku prawnego: do celów podatkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

w celach ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celach prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, a także analitycznych i statystycznych oraz

badania satysfakcji Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies

informowania o konkursach, promocjach, wydarzeniach

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

jako ADMINISTRATOR udostępniamy Twoje dane:

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie.

biuru księgowemu,

dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego oraz systemu mailingowego

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE ?

 

Twoje dane przetwarzamy do momentu usunięcia konta lub cofnięcia dobrowolnie wyrażonych zgód

marketingowych. Przetwarzając je stosujemy środki bezpieczeństwa.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres czasu wynikający z obowiązków podatkowo-księgowych,

bezpieczeństwa prawnego (do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń) oraz w celu spełnienia obowiązków statystyczno-archiwizacyjnych.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

 

  • prawo do bycia zapomnianym - czyli możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych lub żądanie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie na podstawie prawa),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania,

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych - czyli prawo do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.

 
- Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
"O ochronie danych osobowych".

- Dane osobowe Klientów są poufne i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.
Każdy kupujący, którego dane znajdują się w bazie danych Match This Robert Woźniel ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usunięcia.

- Wszystkie zdjęcia oraz teksty są własnością sklepu Match This Robert Woźniel - www.matchthis.pl

Kopiowanie, rozpowszechnianie i użytkowanie w celach komercyjnych bez zgody właściciela zabronione.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl